June 2, 2014

Dự báo: Lao động Việt Nam ngày càng thiếu việc làm

Theo nghiên cứu của Trung tâm thông tin& Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia cho biết tốc độ tăng của lực lượng lao động cao hơn tốc độ tăng dân số dẫn đến áp lực tạo việc làm mới ở mức cao. Liệu giải pháp xuất khẩu lao động có là tối ưu trong thời gian tới?


Thông tin được đưa ra trong Nghiên cứu “Nhìn lại nguồn cung lao động Việt Nam giai đoạn 2002-2012” của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – xã hội Quốc gia vừa công bố tại Hội thảo Quốc tế “Thị trường lao động Việt Nam: Những phát hiện từ tiếp cận vi mô” sáng 1-4 tại HN.

Nghiên cứu “Nhìn lại nguồn cung lao động Việt Nam giai đoạn 2002-2012” của nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn Văn Thuật làm trưởng nhóm đã làm rõ nguồn cung lao động của Việt Nam trên cơ sở phân tích tổng quát về sự phát triển của lực lượng xuat khau lao dong, cũng như phân tích và so sánh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo giới tính tại Việt Nam nói chung và theo giới tính ở khu vực nông thôn và thành thị nói riêng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam có một lực lượng lao động dồi dào và đang phát triển, có tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm, do vậy áp lực tạo việc làm mới là khá cao.

du-bao-lao-dong-viet-nam-ngay-cang-thieu-viec-lam

Cụ thể, dân số của Việt Nam năm 2012 là gần 88,8 triệu người, tăng hơn 9,1 triệu người so với năm 2002. Trong khi đó, lực lượng lao động năm 2012 là 52,3 triệu người, tăng khoảng 11,6 triệu người.
Tỷ lệ lực lượng lao động trong dân số ngày càng tăng thể hiện ở sự chênh lệch qua tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm là 1,05%, trong khi tốc độ tăng lực lượng lao động hàng năm là 2,64%.

Xét theo khu vực thành thị/nông thôn cho thấy, lực lượng lao động ở khu vực nông thôn đang trong xu hướng giảm dần, trong khi ở khu vực thành thị lại trong xu hướng tăng. Đây là hai xu hướng tích cực phản ánh thành quả trong tiến trình phát triển nói chung của Việt Nam.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của lực lượng lao động Việt Nam là chất lượng còn thấp, ngành nghề được đào tạo đáp ứng kém so với yêu cầu của thực tiễn công việc, cũng như đòi hỏi của thị trường lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tại Việt Nam nói chung đang trong xu hướng tăng dần.
Nghiên cứu cũng cho thấy, Việt Nam đang là nước có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ ở mức cao hơn so với phần lớn các nước trên thế giới. Tỷ lệ này đang trong xu hướng tăng kể từ năm 2006 và trái ngược với xu hướng của nam.

Theo Trí Thức Trẻ